وقتی از سرویس‌های انجمن استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. هدف از این خط‌مشی رازداری این است که به شما کمک کنیم بدانید چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنیم، چرا جمع‌آوری می‌کنیم و با آن‌ها چه می‌کنیم. این اطلاعات مهم هستند امیدواریم وقت داشته باشید و آن‌ها را با دقت بخوانید. و به خاطر داشته باشید می‌توانید در حساب من روش‌هایی را برای کنترل مدیریت اطلاعاتتان و محافظت از حریم خصوصی و امنیت خود پیدا کنید.

در خط مشی رازداری ما موارد زیر توصیف می‌شود:

اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ما و علت جمع‌آوری آنها.
چگونگی استفاده ما از آن اطلاعات.
گزینه‌هایی که ارایه می‌کنیم، شامل نحوه دسترسی و به‌روزرسانی اطلاعات.