باعث خوشحالی است که مجددا شما بزرگواران را در چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی در مهرماه و در بابل زیارت کنیم. جهت اطلاعات بیشتر لطفا به سایت انجمن باکتری شناسی و یا دانشگاه بابل مراجعه نمایید. ضمنا درخواست می شود مقاله های خود و دانشجویان محترم را جهت ثبت نام و ارائه در کنگره به آدرسhttp://icmb4th.mubabol.ac.ir/ ارجاع نمایید.

به امید دیدار در بابل

ارادتمند دکتر سلطان دلال  – دبیر علمی کنگره